Κοιμημένοι Αρχιεπίσκοποι

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΚΥΡΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Α'
ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΝ ΔΙΑΔΟΧΗΝ
                                               
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΓΟΧ ΑΚΑΚΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΓΟΧ
ΚΥΡΟΣ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ ΠΑΣΤΡΑΣ

                                           Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΤΑΛΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΚΡΙΔΟΣ,
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ  ΚΑΙ ΙΕΡΑΣ 
ΣΥΝΟΔΟΥ
ΚΥΡΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ Β'.

              
    
Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΓΟΧ
ΚΥΡΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ


Ο ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΟΤΗΣ ΓΛΥΦΑΔΟΣ ΚΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ο ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΗΛΕΙΑΣ ΚΥΡΟΣ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ